Om Foreningen

Foreningens formål er at vedligeholde forbindelsen og styrke sammenholdet mellem tidligere elever fra Roskilde Katedralskole, yde legater, yde studie- og uddannelseslån til medlemmerne, jfr. dog vedtægternes § 9, samt at fremme, hvad der tjener til ære og gavn for skolen. Vedtægterne kan downloades her fra siden.

Alumneforeningen blev stiftet lørdag den 28. oktober 1916 ved et møde i skolens Solennitetssal på Domkirkepladsen, under ledelse af skolens daværende rektor. dr. Bertelsen.

Ved jubilarfesten juni 2016 kunne Roskildenser-Samfundet således fejre 100 års jubilæum, hvor mere end 420 tidligere studenter, realister og HF’ere mødtes til jubilarfesten og fejrede sig selv og alumneforeningens 100 år. Det var det største antal jubilarer nogensinde i foreningens historie. Vi slår meget gerne den rekord i fremtiden.

Foreningens årsskrift Roars Kilde så første gang dagens lys i oktober 1922.

Bestyrelsen har besluttet, at det er tid at finde et nyt navn og vi vil gerne afspejle, at vi hører sammen med RKS. På generalforsamlingen 2022 er der stillet foreslag om navneændring til Roskilde Katedralskoles Elevforening. Vi er tyvstartet med at bruge det, for det giver meget mere mening med det nye navn.

Muligheder i foreningen

Bestyrelsen

Vi mangler altid medlemmer i bestyrelsen. Der afholdes 3 årlige møder og året kulminerer med jubilarfesten i juni, hvor vi også afholder årets generalforsamling.

De øvrige møder holdes i september, januar og maj.

Jubilarfesten afholdes den anden lørdag i juni.

Rejselegat

Skal du ud og se verden? Alle årets studenter kan ansøge om et rejselegat.

Legatet ansøges hos bestyrelsen, der på baggrund af motiverede ansøgninger udvælger årets legatmodtagere.

Legaterne uddeles ved den årlige translokation.